%100 Güvenli Alışveriş

Depolama Levhaları

- 1 - 23
A Harfi - Uyarı Levhası
A Harfi - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 8020
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Depolama Levhaları
B Harfi - Uyarı Levhası
B Harfi - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 8021
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Depolama Levhaları
C Harfi - Uyarı Levhası
C Harfi - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 8022
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Depolama Levhaları
D Harfi - Uyarı Levhası
D Harfi - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 8023
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Depolama Levhaları

E Harfi - Uyarı Levhası
E Harfi - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 8024
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Depolama Levhaları
F Harfi - Uyarı Levhası
F Harfi - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 8025
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Depolama Levhaları
G Harfi - Uyarı Levhası
G Harfi - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 8026
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Depolama Levhaları
H Harfi - Uyarı Levhası
H Harfi - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 8027
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Depolama Levhaları

I Harfi - Uyarı Levhası
I Harfi - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 8028
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Depolama Levhaları
J Harfi - Uyarı Levhası
J Harfi - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 8029
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Depolama Levhaları
K Harfi - Uyarı Levhası
K Harfi - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 8030
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Depolama Levhaları
L Harfi - Uyarı Levhası
L Harfi - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 8031
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Depolama Levhaları

M Harfi - Uyarı Levhası
M Harfi - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 8032
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Depolama Levhaları
N Harfi - Uyarı Levhası
N Harfi - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 8033
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Depolama Levhaları
O Harfi - Uyarı Levhası
O Harfi - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 8034
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Depolama Levhaları
P Harfi - Uyarı Levhası
P Harfi - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 8035
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Depolama Levhaları

R Harfi - Uyarı Levhası
R Harfi - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 8036
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Depolama Levhaları
S Harfi - Uyarı Levhası
S Harfi - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 8037
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Depolama Levhaları
T Harfi - Uyarı Levhası
T Harfi - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 8038
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Depolama Levhaları
U Harfi - Uyarı Levhası
U Harfi - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 8039
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Depolama Levhaları
- 1 - 23

23.12.2003 / 25325 Nolu GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ

İŞARET LEVHALARIYLA İLGİLİ ASGARİ GEREKLER Göster / Gizle

1. Temel nitelikler

1.1. Kendi özel amaçlarına göre; yasaklama, uyarı, emir, kaçış yolu, acil durumlarda kullanılacak ya da yangınla mücadele amaçlı ekipmanı belirten ve benzeri işaret levhalarının biçim ve renkleri bölüm 3’te verilmiştir.

1.2. Piktogramlar mümkün olduğunca yalın olacak ve sadece temel ayrıntıları içerecektir.

1.3. Aynı anlamı veriyorsa ve yapılan değişiklik ya da düzenleme anlamını belirsiz hale getirmeyecekse, kullanılan piktogramlar bölüm 3’te belirtilenlerden biraz farklı ya da daha ayrıntılı olabilir.

1.4. İşaret levhaları kullanıldıkları ortama uygun, darbeye ve hava koşullarına dayanıklı malzemeden yapılacaktır.

1.5. İşaret levhalarının boyutları ile kolorimetrik ve fotometrik özellikleri, bunların kolayca görülebilir ve anlaşılabilir olmalarını sağlayacaktır.

2. Kullanım koşulları

2.1. İşaret levhaları özel bir tehlike olan yerlerin ve tehlikeli cisimlerin hemen yakınına, genel tehlike olan yerlerin girişine, engeller dikkate alınarak, görüş seviyesine uygun yükseklik ve konumda, iyi aydınlatılmış, erişimi kolay ve görünür bir şekilde yerleştirilecektir. Doğal ışığın zayıf olduğu yerlerde fluoresan renkler, reflektör malzeme veya yapay aydınlatma kullanılacaktır.

2.2. İşaret levhasının gösterdiği durum ortadan kalktığında, işaret levhası da kaldırılacaktır.

3. Kullanılacak İşaret Levhaları

Yasaklayıcı İşaretler

Yasaklayıcı işaret
  • Daire biçiminde
  • Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi (kırmızı kısımlar işaret alanının en az %35’ini kapsayacaktır)


Uyarı İşaretleri

Uyarı işareti
  • Üçgen şeklinde
  • Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve (sarı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Emredici İşaretler

Emredici işaret
  • Daire biçiminde
  • Mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Acil Çıkış ve İlkyardım İşaretleri

Acil çıkış işareti
  • Dikdörtgen veya kare biçiminde
  • Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Yangınla Mücadele İşaretleri

Yangınla mücadele işareti
  • Dikdörtgen veya kare biçiminde
  • Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram (kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)