%100 Güvenli Alışveriş

İlk Yardım Levhaları

- 1 - 2
Bilgi - Ecza Dolabında Tükenen Malzemeyi Derhal Bildirin - Uyarı Levhası
Bilgi - Ecza Dolabında Tükenen Malzemeyi Derhal Bildirin - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 11001
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İlk Yardım Levhaları
Revir İlk Yardım Levhası
Revir İlk Yardım Levhası
Ürün Kodu : 11002
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İlk Yardım Levhaları
İlk Yardım Malzemesi - Uyarı Levhaları
İlk Yardım Malzemesi - Uyarı Levhaları
Ürün Kodu : 11003
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İlk Yardım Levhaları
Yön Sağa - Uyarı Levhaları
Yön Sağa - Uyarı Levhaları
Ürün Kodu : 11004
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İlk Yardım Levhaları

Yön Sola - Uyarı Levhaları
Yön Sola - Uyarı Levhaları
Ürün Kodu : 11005
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İlk Yardım Levhaları
Kazayı Derhal Bildiriniz - Uyarı Levhaları
Kazayı Derhal Bildiriniz - Uyarı Levhaları
Ürün Kodu : 11006
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İlk Yardım Levhaları
İlk Yardım Levhası
İlk Yardım Levhası
Ürün Kodu : 11007
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İlk Yardım Levhaları
Sedye - Uyarı Levhaları
Sedye - Uyarı Levhaları
Ürün Kodu : 11008
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İlk Yardım Levhaları

Güvenlik Duşu - Uyarı Levhaları
Güvenlik Duşu - Uyarı Levhaları
Ürün Kodu : 11009
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İlk Yardım Levhaları
Göz Duşu - Uyarı Levhaları
Göz Duşu - Uyarı Levhaları
Ürün Kodu : 11010
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İlk Yardım Levhaları
Revir - Uyarı Levhaları
Revir - Uyarı Levhaları
Ürün Kodu : 11011
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İlk Yardım Levhaları
Tehlike Duşu - Uyarı Levhaları
Tehlike Duşu - Uyarı Levhaları
Ürün Kodu : 11012
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İlk Yardım Levhaları

Acil ve İlk Yardım Telefonu - Uyarı Levhaları
Acil ve İlk Yardım Telefonu - Uyarı Levhaları
Ürün Kodu : 11013
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İlk Yardım Levhaları
Bilgi - Asit Yanıklarında Kullanılacaktır - Uyarı Levhaları
Bilgi - Asit Yanıklarında Kullanılacaktır - Uyarı Levhaları
Ürün Kodu : 11014
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İlk Yardım Levhaları
Bilgi - Kostik Yanıklarında Kullanılacaktır - Uyarı Levhaları
Bilgi - Kostik Yanıklarında Kullanılacaktır - Uyarı Levhaları
Ürün Kodu : 11015
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İlk Yardım Levhaları
Bilgi - İlk Yardım Hayat Kurtarır - Uyarı Levhaları
Bilgi - İlk Yardım Hayat Kurtarır - Uyarı Levhaları
Ürün Kodu : 11016
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İlk Yardım Levhaları

Bilgi - İlk Yardımı Öğreniniz Öğretiniz - Uyarı Levhaları
Bilgi - İlk Yardımı Öğreniniz Öğretiniz - Uyarı Levhaları
Ürün Kodu : 11017
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İlk Yardım Levhaları
Bilgi - Bir Yaralanma Halinde ... Hemen Amirinize Bildiriniz - Uyarı Levhaları
Bilgi - Bir Yaralanma Halinde ... Hemen Amirinize Bildiriniz - Uyarı Levhaları
Ürün Kodu : 11018
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İlk Yardım Levhaları
Dikkat - İlk Yardım Malzemesini Gereksiz Kullanma - Uyarı Levhaları
Dikkat - İlk Yardım Malzemesini Gereksiz Kullanma - Uyarı Levhaları
Ürün Kodu : 11019
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İlk Yardım Levhaları
Bilgi - İş Yerindeki Bulaşıcı Hastalığı Amirine Bildir - Uyarı Levhaları
Bilgi - İş Yerindeki Bulaşıcı Hastalığı Amirine Bildir - Uyarı Levhaları
Ürün Kodu : 11020
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İlk Yardım Levhaları
- 1 - 2

23.12.2003 / 25325 Nolu GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ

İŞARET LEVHALARIYLA İLGİLİ ASGARİ GEREKLER Göster / Gizle

1. Temel nitelikler

1.1. Kendi özel amaçlarına göre; yasaklama, uyarı, emir, kaçış yolu, acil durumlarda kullanılacak ya da yangınla mücadele amaçlı ekipmanı belirten ve benzeri işaret levhalarının biçim ve renkleri bölüm 3’te verilmiştir.

1.2. Piktogramlar mümkün olduğunca yalın olacak ve sadece temel ayrıntıları içerecektir.

1.3. Aynı anlamı veriyorsa ve yapılan değişiklik ya da düzenleme anlamını belirsiz hale getirmeyecekse, kullanılan piktogramlar bölüm 3’te belirtilenlerden biraz farklı ya da daha ayrıntılı olabilir.

1.4. İşaret levhaları kullanıldıkları ortama uygun, darbeye ve hava koşullarına dayanıklı malzemeden yapılacaktır.

1.5. İşaret levhalarının boyutları ile kolorimetrik ve fotometrik özellikleri, bunların kolayca görülebilir ve anlaşılabilir olmalarını sağlayacaktır.

2. Kullanım koşulları

2.1. İşaret levhaları özel bir tehlike olan yerlerin ve tehlikeli cisimlerin hemen yakınına, genel tehlike olan yerlerin girişine, engeller dikkate alınarak, görüş seviyesine uygun yükseklik ve konumda, iyi aydınlatılmış, erişimi kolay ve görünür bir şekilde yerleştirilecektir. Doğal ışığın zayıf olduğu yerlerde fluoresan renkler, reflektör malzeme veya yapay aydınlatma kullanılacaktır.

2.2. İşaret levhasının gösterdiği durum ortadan kalktığında, işaret levhası da kaldırılacaktır.

3. Kullanılacak İşaret Levhaları

Yasaklayıcı İşaretler

Yasaklayıcı işaret
  • Daire biçiminde
  • Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi (kırmızı kısımlar işaret alanının en az %35’ini kapsayacaktır)


Uyarı İşaretleri

Uyarı işareti
  • Üçgen şeklinde
  • Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve (sarı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Emredici İşaretler

Emredici işaret
  • Daire biçiminde
  • Mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Acil Çıkış ve İlkyardım İşaretleri

Acil çıkış işareti
  • Dikdörtgen veya kare biçiminde
  • Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Yangınla Mücadele İşaretleri

Yangınla mücadele işareti
  • Dikdörtgen veya kare biçiminde
  • Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram (kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)