%100 Güvenli Alışveriş

İş Makinesi Asansör Levhaları

- 1 - 23456
Forklift Kullanma Talimatı
Forklift Kullanma Talimatı
Ürün Kodu : 16001
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İş Makinesi Asansör Levhaları
Yük Vinci Kullanma Talimatı
Yük Vinci Kullanma Talimatı
Ürün Kodu : 16005
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İş Makinesi Asansör Levhaları
Asansör Talimatı
Asansör Talimatı
Ürün Kodu : 16006
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İş Makinesi Asansör Levhaları
Bantlar Üstünden Geçmek Yasaktır - Uyarı Tabelası
Bantlar Üstünden Geçmek Yasaktır - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 16007
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İş Makinesi Asansör Levhaları

Vinç Çalışırken Yağlama Yapmayın - Uyarı Tabelası
Vinç Çalışırken Yağlama Yapmayın - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 16008
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İş Makinesi Asansör Levhaları
Kepçe Kovalarına İnsan Bindirmek Yasaktır - Uyarı Tabelası
Kepçe Kovalarına İnsan Bindirmek Yasaktır - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 16009
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İş Makinesi Asansör Levhaları
Asansör Durmadan Kapıyı Açmayın - Uyarı Tabelası
Asansör Durmadan Kapıyı Açmayın - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 16010
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İş Makinesi Asansör Levhaları
Asansöre İnsan Binmesi Yasaktır - Uyarı Tabelası
Asansöre İnsan Binmesi Yasaktır - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 16011
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İş Makinesi Asansör Levhaları

Hareket Halindeki Asansöre Girmek Yasaktır - Uyarı Tabelası
Hareket Halindeki Asansöre Girmek Yasaktır - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 16012
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İş Makinesi Asansör Levhaları
Yükü Dengede Tutunuz - Uyarı Tabelası
Yükü Dengede Tutunuz - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 16013
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İş Makinesi Asansör Levhaları
Asansör Kapısını İyi Kapatın - Uyarı Tabelası
Asansör Kapısını İyi Kapatın - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 16014
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İş Makinesi Asansör Levhaları
Asılı Yük - Uyarı Tabelası
Asılı Yük - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 16015
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İş Makinesi Asansör Levhaları

Vincin Taşıma Kapasitesi .... kg dir - Uyarı Tabelası
Vincin Taşıma Kapasitesi .... kg dir - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 16016
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İş Makinesi Asansör Levhaları
Forkliftin Taşıma Kapasitesi ......kgdir - Uyarı Tabelası
Forkliftin Taşıma Kapasitesi ......kgdir - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 16018
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İş Makinesi Asansör Levhaları
Asansör İniyor- Uyarı Tabelası
Asansör İniyor- Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 16019
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İş Makinesi Asansör Levhaları
İş Makinalarını Yetkisiz Kimse Kullanamaz - Uyarı Tabelası
İş Makinalarını Yetkisiz Kimse Kullanamaz - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 16020
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İş Makinesi Asansör Levhaları

Yük Asansörünün Altında Durmak Yasak ve Tehlikelidir - Uyarı Tabelası
Yük Asansörünün Altında Durmak Yasak ve Tehlikelidir - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 16021
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İş Makinesi Asansör Levhaları
Asansör İçinde Transplatle Yük Taşınması Yasaktır - Uyarı Tabelası
Asansör İçinde Transplatle Yük Taşınması Yasaktır - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 16022
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İş Makinesi Asansör Levhaları
Asansör Kat Seviyesine Gelmeden Kapıları Zorlamayın - Uyarı Tabelası
Asansör Kat Seviyesine Gelmeden Kapıları Zorlamayın - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 16023
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İş Makinesi Asansör Levhaları
Asansör Kat Seviyesine Geldiğinde Kontrol Etmeden Adımınızı Atmayın - Uyarı Tabelası
Asansör Kat Seviyesine Geldiğinde Kontrol Etmeden Adımınızı Atmayın - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 16024
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İş Makinesi Asansör Levhaları
- 1 - 23456

23.12.2003 / 25325 Nolu GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ

İŞARET LEVHALARIYLA İLGİLİ ASGARİ GEREKLER Göster / Gizle

1. Temel nitelikler

1.1. Kendi özel amaçlarına göre; yasaklama, uyarı, emir, kaçış yolu, acil durumlarda kullanılacak ya da yangınla mücadele amaçlı ekipmanı belirten ve benzeri işaret levhalarının biçim ve renkleri bölüm 3’te verilmiştir.

1.2. Piktogramlar mümkün olduğunca yalın olacak ve sadece temel ayrıntıları içerecektir.

1.3. Aynı anlamı veriyorsa ve yapılan değişiklik ya da düzenleme anlamını belirsiz hale getirmeyecekse, kullanılan piktogramlar bölüm 3’te belirtilenlerden biraz farklı ya da daha ayrıntılı olabilir.

1.4. İşaret levhaları kullanıldıkları ortama uygun, darbeye ve hava koşullarına dayanıklı malzemeden yapılacaktır.

1.5. İşaret levhalarının boyutları ile kolorimetrik ve fotometrik özellikleri, bunların kolayca görülebilir ve anlaşılabilir olmalarını sağlayacaktır.

2. Kullanım koşulları

2.1. İşaret levhaları özel bir tehlike olan yerlerin ve tehlikeli cisimlerin hemen yakınına, genel tehlike olan yerlerin girişine, engeller dikkate alınarak, görüş seviyesine uygun yükseklik ve konumda, iyi aydınlatılmış, erişimi kolay ve görünür bir şekilde yerleştirilecektir. Doğal ışığın zayıf olduğu yerlerde fluoresan renkler, reflektör malzeme veya yapay aydınlatma kullanılacaktır.

2.2. İşaret levhasının gösterdiği durum ortadan kalktığında, işaret levhası da kaldırılacaktır.

3. Kullanılacak İşaret Levhaları

Yasaklayıcı İşaretler

Yasaklayıcı işaret
  • Daire biçiminde
  • Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi (kırmızı kısımlar işaret alanının en az %35’ini kapsayacaktır)


Uyarı İşaretleri

Uyarı işareti
  • Üçgen şeklinde
  • Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve (sarı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Emredici İşaretler

Emredici işaret
  • Daire biçiminde
  • Mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Acil Çıkış ve İlkyardım İşaretleri

Acil çıkış işareti
  • Dikdörtgen veya kare biçiminde
  • Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Yangınla Mücadele İşaretleri

Yangınla mücadele işareti
  • Dikdörtgen veya kare biçiminde
  • Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram (kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)