%100 Güvenli Alışveriş

Kalite Levhaları

- 1 - 234567
Kalite Güvence - Uyarı Levhaları
Kalite Güvence - Uyarı Levhaları
Ürün Kodu : 15000
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kalite Levhaları
Önce Kalite - Uyarı Levhaları
Önce Kalite - Uyarı Levhaları
Ürün Kodu : 15001
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kalite Levhaları
Kalite Sizinle Başlar - Uyarı Levhaları
Kalite Sizinle Başlar - Uyarı Levhaları
Ürün Kodu : 15002
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kalite Levhaları
Kaliteli Üret - Uyarı Levhaları
Kaliteli Üret - Uyarı Levhaları
Ürün Kodu : 15003
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kalite Levhaları

Bilgi - Kaliteyi Seçmek İyiyi Güzeli Seçmektir - Uyarı Levhaları
Bilgi - Kaliteyi Seçmek İyiyi Güzeli Seçmektir - Uyarı Levhaları
Ürün Kodu : 15004
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kalite Levhaları
Kaliteye Sahip Çıkınız - Uyarı Levhaları
Kaliteye Sahip Çıkınız - Uyarı Levhaları
Ürün Kodu : 15005
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kalite Levhaları
Bilgi - Kalite Herkesin Hakkıdır - Uyarı Tabelası
Bilgi - Kalite Herkesin Hakkıdır - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 15006
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kalite Levhaları
Bilgi - Kaliteli İşinle Öğün - Uyarı Tabelası
Bilgi - Kaliteli İşinle Öğün - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 15007
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kalite Levhaları

Bilgi - Kaliteye Ortak Olunuz - Uyarı Tabelası
Bilgi - Kaliteye Ortak Olunuz - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 15008
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kalite Levhaları
Bilgi - Kalite Evrensel Ölçüdür - Uyarı Tabelası
Bilgi - Kalite Evrensel Ölçüdür - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 15009
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kalite Levhaları
Dikkat - İşi Kendin Kontrol Et Başkasına Bırakma - Uyarı Tabelası
Dikkat - İşi Kendin Kontrol Et Başkasına Bırakma - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 15010
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kalite Levhaları
Dikkat - Defolu Çıkan Mamulü Derhal Değiştir - Uyarı Tabelası
Dikkat - Defolu Çıkan Mamulü Derhal Değiştir - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 15011
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kalite Levhaları

Dikkat - Karışık Kopça Kullanma - Uyarı Tabelası
Dikkat - Karışık Kopça Kullanma - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 15012
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kalite Levhaları
Dikkat - Karışık Fitil Karışık Masura Kullanma - Uyarı Tabelası
Dikkat - Karışık Fitil Karışık Masura Kullanma - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 15013
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kalite Levhaları
Dikkat - Ezik Bozuk Malzeme Kullanma - Uyarı Tabelası
Dikkat - Ezik Bozuk Malzeme Kullanma - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 15014
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kalite Levhaları
Bilgi - Üretim Değil Kaliteli Üretim - Uyarı Tabelası
Bilgi - Üretim Değil Kaliteli Üretim - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 15015
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kalite Levhaları

Bilgi - Üstün Kalite Herşeyimizdir - Uyarı Tabelası
Bilgi - Üstün Kalite Herşeyimizdir - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 15016
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kalite Levhaları
Bilgi - Kalite İstihsalin Ayrılmaz Parçasıdır - Uyarı Tabelası
Bilgi - Kalite İstihsalin Ayrılmaz Parçasıdır - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 15017
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kalite Levhaları
Bilgi - Kaliteden Ödün Vermeyiniz - Uyarı Tabelası
Bilgi - Kaliteden Ödün Vermeyiniz - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 15018
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kalite Levhaları
Bilgi - Kalite Kontrol Dikkat , Ciddiyet ve Hassasiyet Demektir - Uyarı Tabelası
Bilgi - Kalite Kontrol Dikkat , Ciddiyet ve Hassasiyet Demektir - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 15019
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kalite Levhaları
- 1 - 234567

23.12.2003 / 25325 Nolu GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ

İŞARET LEVHALARIYLA İLGİLİ ASGARİ GEREKLER Göster / Gizle

1. Temel nitelikler

1.1. Kendi özel amaçlarına göre; yasaklama, uyarı, emir, kaçış yolu, acil durumlarda kullanılacak ya da yangınla mücadele amaçlı ekipmanı belirten ve benzeri işaret levhalarının biçim ve renkleri bölüm 3’te verilmiştir.

1.2. Piktogramlar mümkün olduğunca yalın olacak ve sadece temel ayrıntıları içerecektir.

1.3. Aynı anlamı veriyorsa ve yapılan değişiklik ya da düzenleme anlamını belirsiz hale getirmeyecekse, kullanılan piktogramlar bölüm 3’te belirtilenlerden biraz farklı ya da daha ayrıntılı olabilir.

1.4. İşaret levhaları kullanıldıkları ortama uygun, darbeye ve hava koşullarına dayanıklı malzemeden yapılacaktır.

1.5. İşaret levhalarının boyutları ile kolorimetrik ve fotometrik özellikleri, bunların kolayca görülebilir ve anlaşılabilir olmalarını sağlayacaktır.

2. Kullanım koşulları

2.1. İşaret levhaları özel bir tehlike olan yerlerin ve tehlikeli cisimlerin hemen yakınına, genel tehlike olan yerlerin girişine, engeller dikkate alınarak, görüş seviyesine uygun yükseklik ve konumda, iyi aydınlatılmış, erişimi kolay ve görünür bir şekilde yerleştirilecektir. Doğal ışığın zayıf olduğu yerlerde fluoresan renkler, reflektör malzeme veya yapay aydınlatma kullanılacaktır.

2.2. İşaret levhasının gösterdiği durum ortadan kalktığında, işaret levhası da kaldırılacaktır.

3. Kullanılacak İşaret Levhaları

Yasaklayıcı İşaretler

Yasaklayıcı işaret
 • Daire biçiminde
 • Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi (kırmızı kısımlar işaret alanının en az %35’ini kapsayacaktır)


Uyarı İşaretleri

Uyarı işareti
 • Üçgen şeklinde
 • Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve (sarı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Emredici İşaretler

Emredici işaret
 • Daire biçiminde
 • Mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Acil Çıkış ve İlkyardım İşaretleri

Acil çıkış işareti
 • Dikdörtgen veya kare biçiminde
 • Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Yangınla Mücadele İşaretleri

Yangınla mücadele işareti
 • Dikdörtgen veya kare biçiminde
 • Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram (kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)