%100 Güvenli Alışveriş

Kaynak Oksijen Levhaları

- 1 - 23
Oksijen Takım Çalıştırma Talimatı - Uyarı Levhası
Oksijen Takım Çalıştırma Talimatı - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 9001
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kaynak Oksijen Levhaları
Kazan ve Tank İçinde Çalışma Talimatı - Uyarı Levhaları
Kazan ve Tank İçinde Çalışma Talimatı - Uyarı Levhaları
Ürün Kodu : 9002
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kaynak Oksijen Levhaları
Oksijen Takım Çalıştırma Talimatı - Uyarı Levhası
Oksijen Takım Çalıştırma Talimatı - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 9003
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kaynak Oksijen Levhaları
Oksijen Tüpü Kullanma Talimatı - Uyarı Levhası
Oksijen Tüpü Kullanma Talimatı - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 9004
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kaynak Oksijen Levhaları

Dikkat - Basınçlı Gaz Tüpleri - Uyarı Levhası
Dikkat - Basınçlı Gaz Tüpleri - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 9005
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kaynak Oksijen Levhaları
Dikkat - Basınçlı Tüpleri Devrilmeye Karşı Zincirle Bağla - Uyarı Levhası
Dikkat - Basınçlı Tüpleri Devrilmeye Karşı Zincirle Bağla - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 9006
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kaynak Oksijen Levhaları
Dikkat - Burada Kaynak Yapılmaz - Uyarı Levhaları
Dikkat - Burada Kaynak Yapılmaz - Uyarı Levhaları
Ürün Kodu : 9007
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kaynak Oksijen Levhaları
Dikkat - İzinsiz Kaynak Yapmak Yasaktır - Uyarı Levhaları
Dikkat - İzinsiz Kaynak Yapmak Yasaktır - Uyarı Levhaları
Ürün Kodu : 9008
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kaynak Oksijen Levhaları

Dikkat - Yağlı Kasalarda Oksijen Tipi Nakletmek Yasaktır - Uyarı Levhaları
Dikkat - Yağlı Kasalarda Oksijen Tipi Nakletmek Yasaktır - Uyarı Levhaları
Ürün Kodu : 9009
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kaynak Oksijen Levhaları
Dikkat - Açacağın Vananın Kaçıracak Durumda Olup Olmadığını Kontrol Et - Uyarı Levhaları
Dikkat - Açacağın Vananın Kaçıracak Durumda Olup Olmadığını Kontrol Et - Uyarı Levhaları
Ürün Kodu : 9010
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kaynak Oksijen Levhaları
Dikkat - Kaçak ve Sızıntılarda Dikkat Et - Uyarı Levhaları
Dikkat - Kaçak ve Sızıntılarda Dikkat Et - Uyarı Levhaları
Ürün Kodu : 9011
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kaynak Oksijen Levhaları
Dikkat - Kaynak ve Kesme İşlemi İzne Tabidir - Uyarı Levhaları
Dikkat - Kaynak ve Kesme İşlemi İzne Tabidir - Uyarı Levhaları
Ürün Kodu : 9012
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kaynak Oksijen Levhaları

Uyarı - Oksijen Tüplerini Dik yada 45 derece Eğik Tutunuz - Uyarı Levhaları
Uyarı - Oksijen Tüplerini Dik yada 45 derece Eğik Tutunuz - Uyarı Levhaları
Ürün Kodu : 9013
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kaynak Oksijen Levhaları
Uyarı - Oksijen Kaynak Cihazlarını Yağlamak Çok Tehlikelidir - Uyarı Levhası
Uyarı - Oksijen Kaynak Cihazlarını Yağlamak Çok Tehlikelidir - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 9014
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kaynak Oksijen Levhaları
Bilgi - İşin Bitince Tüpleri Kapat, Hortumları Yerine Sar - Uyarı Levhaları
Bilgi - İşin Bitince Tüpleri Kapat, Hortumları Yerine Sar - Uyarı Levhaları
Ürün Kodu : 9015
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kaynak Oksijen Levhaları
Bilgi - Kaynak İşi Bittiği Zaman kaynak Makinesinin Cereyanını Kesin - Uyarı Levhaları
Bilgi - Kaynak İşi Bittiği Zaman kaynak Makinesinin Cereyanını Kesin - Uyarı Levhaları
Ürün Kodu : 9016
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kaynak Oksijen Levhaları

Bilgi - Oksijen Tüplerini Sıcak ve Ateşten Koru, Çarpma, Düşürme - Uyarı Levhaları
Bilgi - Oksijen Tüplerini Sıcak ve Ateşten Koru, Çarpma, Düşürme - Uyarı Levhaları
Ürün Kodu : 9017
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kaynak Oksijen Levhaları
Bilgi - Gaz kaçağını Sabun Köpüğü İle Kontrol Et - Uyarı Levhaları
Bilgi - Gaz kaçağını Sabun Köpüğü İle Kontrol Et - Uyarı Levhaları
Ürün Kodu : 9018
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kaynak Oksijen Levhaları
Bilgi - Boşalan Tüpleri İşaretle - Uyarı Levhaları
Bilgi - Boşalan Tüpleri İşaretle - Uyarı Levhaları
Ürün Kodu : 9019
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kaynak Oksijen Levhaları
Bilgi - Yakarken Önce Oksijen, Sonra Asetilen Musluğunu Aç, Söndürürken Önce Asetilen, Sonra ...
Bilgi - Yakarken Önce Oksijen, Sonra Asetilen Musluğunu Aç, Söndürürken Önce Asetilen, Sonra ...
Ürün Kodu : 9020
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kaynak Oksijen Levhaları
- 1 - 23

23.12.2003 / 25325 Nolu GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ

İŞARET LEVHALARIYLA İLGİLİ ASGARİ GEREKLER Göster / Gizle

1. Temel nitelikler

1.1. Kendi özel amaçlarına göre; yasaklama, uyarı, emir, kaçış yolu, acil durumlarda kullanılacak ya da yangınla mücadele amaçlı ekipmanı belirten ve benzeri işaret levhalarının biçim ve renkleri bölüm 3’te verilmiştir.

1.2. Piktogramlar mümkün olduğunca yalın olacak ve sadece temel ayrıntıları içerecektir.

1.3. Aynı anlamı veriyorsa ve yapılan değişiklik ya da düzenleme anlamını belirsiz hale getirmeyecekse, kullanılan piktogramlar bölüm 3’te belirtilenlerden biraz farklı ya da daha ayrıntılı olabilir.

1.4. İşaret levhaları kullanıldıkları ortama uygun, darbeye ve hava koşullarına dayanıklı malzemeden yapılacaktır.

1.5. İşaret levhalarının boyutları ile kolorimetrik ve fotometrik özellikleri, bunların kolayca görülebilir ve anlaşılabilir olmalarını sağlayacaktır.

2. Kullanım koşulları

2.1. İşaret levhaları özel bir tehlike olan yerlerin ve tehlikeli cisimlerin hemen yakınına, genel tehlike olan yerlerin girişine, engeller dikkate alınarak, görüş seviyesine uygun yükseklik ve konumda, iyi aydınlatılmış, erişimi kolay ve görünür bir şekilde yerleştirilecektir. Doğal ışığın zayıf olduğu yerlerde fluoresan renkler, reflektör malzeme veya yapay aydınlatma kullanılacaktır.

2.2. İşaret levhasının gösterdiği durum ortadan kalktığında, işaret levhası da kaldırılacaktır.

3. Kullanılacak İşaret Levhaları

Yasaklayıcı İşaretler

Yasaklayıcı işaret
  • Daire biçiminde
  • Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi (kırmızı kısımlar işaret alanının en az %35’ini kapsayacaktır)


Uyarı İşaretleri

Uyarı işareti
  • Üçgen şeklinde
  • Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve (sarı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Emredici İşaretler

Emredici işaret
  • Daire biçiminde
  • Mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Acil Çıkış ve İlkyardım İşaretleri

Acil çıkış işareti
  • Dikdörtgen veya kare biçiminde
  • Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Yangınla Mücadele İşaretleri

Yangınla mücadele işareti
  • Dikdörtgen veya kare biçiminde
  • Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram (kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)