%100 Güvenli Alışveriş

Makine Levhaları

- 1 - 2345678910
Yetkisiz Kimselerin Makineleri Kullanması Yasaktır - Uyarı Levhası
Yetkisiz Kimselerin Makineleri Kullanması Yasaktır - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 6001
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Makine Levhaları
Dikkat Merdane Arasına Elini Sokma Elle Müdahale Yapma - Uyarı Levhası
Dikkat Merdane Arasına Elini Sokma Elle Müdahale Yapma - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 6002
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Makine Levhaları
Dikkat Makine Otomatik Çalışırken Elle Müdahale Yasaktır - Uyarı Levhası
Dikkat Makine Otomatik Çalışırken Elle Müdahale Yasaktır - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 6003
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Makine Levhaları
Dikkat Makine Çalışırken Kayışları Elle Ayarlamak Yasaktır - Uyarı Levhası
Dikkat Makine Çalışırken Kayışları Elle Ayarlamak Yasaktır - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 6004
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Makine Levhaları

Dikkat Kayışlar Çalşırken Yaklaşmak Yasaktır - Uyarı Levhası
Dikkat Kayışlar Çalşırken Yaklaşmak Yasaktır - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 6005
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Makine Levhaları
Dikkat Makineyi Stop Etmeden Yanından Ayrılma
Dikkat Makineyi Stop Etmeden Yanından Ayrılma
Ürün Kodu : 6006
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Makine Levhaları
Dikkat Çalışırken Yüzük - Bilezik Saat Takmayın - Uyarı Levhası
Dikkat Çalışırken Yüzük - Bilezik Saat Takmayın - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 6007
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Makine Levhaları
Dikkat Makine Aksamı Üzeri Elbise ve Eşya Koymak Yasaktır - Uyarı Levhası
Dikkat Makine Aksamı Üzeri Elbise ve Eşya Koymak Yasaktır - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 6008
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Makine Levhaları

Dikkat İşyeri Dışına Takım ve Alet Verilmesi Yasaktır - Uyarı Levhası
Dikkat İşyeri Dışına Takım ve Alet Verilmesi Yasaktır - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 6009
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Makine Levhaları
İzin Almadan Kazı Yapmak Yasaktır - Uyarı Levhası
İzin Almadan Kazı Yapmak Yasaktır - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 6010
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Makine Levhaları
Dikkat Talaşı Elle Çekme - Uyarı Levhası
Dikkat Talaşı Elle Çekme - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 6011
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Makine Levhaları
Dikkat Çalışırken Başkasının Hayatını Tehlikeye Atmayın - Uyarı Levhası
Dikkat Çalışırken Başkasının Hayatını Tehlikeye Atmayın - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 6012
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Makine Levhaları

Dikkat Çalışırken Konuşmayın - Uyarı Levhası
Dikkat Çalışırken Konuşmayın - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 6013
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Makine Levhaları
Dikkat Vanalarla Oynamayınız - Uyarı Levhası
Dikkat Vanalarla Oynamayınız - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 6014
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Makine Levhaları
Dikkat Elinin Yağını Makineye Sürme - Uyarı Levhası
Dikkat Elinin Yağını Makineye Sürme - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 6015
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Makine Levhaları
Dikkat İskelelere Çıkmak Yasaktır - Uyarı Levhası
Dikkat İskelelere Çıkmak Yasaktır - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 6016
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Makine Levhaları

Kesici ve Döner Parçalı Makineleri Koruyucusuz Kullanma - Uyarı Levhası
Kesici ve Döner Parçalı Makineleri Koruyucusuz Kullanma - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 6017
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Makine Levhaları
Dikkat İş Gözlüksüz Taşlama Yamak Yasaktır - Uyarı Levhası
Dikkat İş Gözlüksüz Taşlama Yamak Yasaktır - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 6018
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Makine Levhaları
Dikkat Taşlamanın Korkuluklarını Çıkarmak Yasaktır - Uyarı Levhası
Dikkat Taşlamanın Korkuluklarını Çıkarmak Yasaktır - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 6019
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Makine Levhaları
Dikkat Preste Kapalı Kalıpta Çalışırken Maşa Kullanma - Uyarı Levhası
Dikkat Preste Kapalı Kalıpta Çalışırken Maşa Kullanma - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 6020
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Makine Levhaları
- 1 - 2345678910

23.12.2003 / 25325 Nolu GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ

İŞARET LEVHALARIYLA İLGİLİ ASGARİ GEREKLER Göster / Gizle

1. Temel nitelikler

1.1. Kendi özel amaçlarına göre; yasaklama, uyarı, emir, kaçış yolu, acil durumlarda kullanılacak ya da yangınla mücadele amaçlı ekipmanı belirten ve benzeri işaret levhalarının biçim ve renkleri bölüm 3’te verilmiştir.

1.2. Piktogramlar mümkün olduğunca yalın olacak ve sadece temel ayrıntıları içerecektir.

1.3. Aynı anlamı veriyorsa ve yapılan değişiklik ya da düzenleme anlamını belirsiz hale getirmeyecekse, kullanılan piktogramlar bölüm 3’te belirtilenlerden biraz farklı ya da daha ayrıntılı olabilir.

1.4. İşaret levhaları kullanıldıkları ortama uygun, darbeye ve hava koşullarına dayanıklı malzemeden yapılacaktır.

1.5. İşaret levhalarının boyutları ile kolorimetrik ve fotometrik özellikleri, bunların kolayca görülebilir ve anlaşılabilir olmalarını sağlayacaktır.

2. Kullanım koşulları

2.1. İşaret levhaları özel bir tehlike olan yerlerin ve tehlikeli cisimlerin hemen yakınına, genel tehlike olan yerlerin girişine, engeller dikkate alınarak, görüş seviyesine uygun yükseklik ve konumda, iyi aydınlatılmış, erişimi kolay ve görünür bir şekilde yerleştirilecektir. Doğal ışığın zayıf olduğu yerlerde fluoresan renkler, reflektör malzeme veya yapay aydınlatma kullanılacaktır.

2.2. İşaret levhasının gösterdiği durum ortadan kalktığında, işaret levhası da kaldırılacaktır.

3. Kullanılacak İşaret Levhaları

Yasaklayıcı İşaretler

Yasaklayıcı işaret
 • Daire biçiminde
 • Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi (kırmızı kısımlar işaret alanının en az %35’ini kapsayacaktır)


Uyarı İşaretleri

Uyarı işareti
 • Üçgen şeklinde
 • Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve (sarı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Emredici İşaretler

Emredici işaret
 • Daire biçiminde
 • Mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Acil Çıkış ve İlkyardım İşaretleri

Acil çıkış işareti
 • Dikdörtgen veya kare biçiminde
 • Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Yangınla Mücadele İşaretleri

Yangınla mücadele işareti
 • Dikdörtgen veya kare biçiminde
 • Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram (kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)