%100 Güvenli Alışveriş

Motivasyon Levhaları

- 1 - 23
Dikkat - Yetkilerin Dışında İş Yapma - Uyarı Levhaları
Dikkat - Yetkilerin Dışında İş Yapma - Uyarı Levhaları
Ürün Kodu : 14001
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Motivasyon Levhaları
Vazife ve Yetkiniz Dışında İş Yapmayın - Uyarı Tabelası
Vazife ve Yetkiniz Dışında İş Yapmayın - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 14002
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Motivasyon Levhaları
İş Kazasının Bedeli Her Zaman Yüksektir - Uyarı Tabelası
İş Kazasının Bedeli Her Zaman Yüksektir - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 14003
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Motivasyon Levhaları
Sana Yapılmasını İstemediğin Şeyi Başkasına Yapma - Uyarı Tabelası
Sana Yapılmasını İstemediğin Şeyi Başkasına Yapma - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 14004
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Motivasyon Levhaları

Evde Bekleyenin Olduğunu Unutma - Uyarı Tabelası
Evde Bekleyenin Olduğunu Unutma - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 14005
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Motivasyon Levhaları
Uyarıları Göz Ardı Etme Kurbanlar Arasına Girme - Uyarı Tabelası
Uyarıları Göz Ardı Etme Kurbanlar Arasına Girme - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 14006
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Motivasyon Levhaları
Doğruluk Ahlakın Vazgeçilmez Şartıdır - Uyarı Tabelası
Doğruluk Ahlakın Vazgeçilmez Şartıdır - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 14007
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Motivasyon Levhaları
Zengin Veya Fakir Çalışınız - Uyarı Tabelası
Zengin Veya Fakir Çalışınız - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 14008
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Motivasyon Levhaları

Kötü Düşünceden Kötülük İyi Düşünceden İyilik Doğar - Uyarı Tabelası
Kötü Düşünceden Kötülük İyi Düşünceden İyilik Doğar - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 14009
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Motivasyon Levhaları
Danışan Dağlar Aşar Danışmayan Düz Yolda Şaşar - Uyarı Tabelası
Danışan Dağlar Aşar Danışmayan Düz Yolda Şaşar - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 14010
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Motivasyon Levhaları
Yaşam Tatlı Ölüm Acı - Uyarı Tabelası
Yaşam Tatlı Ölüm Acı - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 14011
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Motivasyon Levhaları
Ödül Hüneri Geliştirir - Uyarı Tabelası
Ödül Hüneri Geliştirir - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 14012
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Motivasyon Levhaları

Malzemeni İyi Kullan - Uyarı Tabelası
Malzemeni İyi Kullan - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 14013
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Motivasyon Levhaları
Öğretiniz Ekipman Veriniz ve İzleyiniz - Uyarı Tabelası
Öğretiniz Ekipman Veriniz ve İzleyiniz - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 14014
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Motivasyon Levhaları
Başarıya Çelme Takarak Değil Daha İyi Koşarak Ulaşınız - Uyarı Tabelası
Başarıya Çelme Takarak Değil Daha İyi Koşarak Ulaşınız - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 14015
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Motivasyon Levhaları
İşini Düşün - Uyarı Tabelası
İşini Düşün - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 14016
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Motivasyon Levhaları

İşinizi Severek Yapınız - Uyarı Levhası
İşinizi Severek Yapınız - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 14017
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Motivasyon Levhaları
İşyeri Yuvanızdır Ona Karşı Daima Titiz ve Saygılı Olunuz
İşyeri Yuvanızdır Ona Karşı Daima Titiz ve Saygılı Olunuz
Ürün Kodu : 14018
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Motivasyon Levhaları
Fabrika Tesislerine ve Malzemeye Kendi Malınız Gibi Bakınız - Uyarı Levhası
Fabrika Tesislerine ve Malzemeye Kendi Malınız Gibi Bakınız - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 14019
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Motivasyon Levhaları
Herkes Her İşi Yapamaz En İyi Yapabileceğiniz İşi Yapınız - Uyarı Levhası
Herkes Her İşi Yapamaz En İyi Yapabileceğiniz İşi Yapınız - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 14020
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Motivasyon Levhaları
- 1 - 23

23.12.2003 / 25325 Nolu GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ

İŞARET LEVHALARIYLA İLGİLİ ASGARİ GEREKLER Göster / Gizle

1. Temel nitelikler

1.1. Kendi özel amaçlarına göre; yasaklama, uyarı, emir, kaçış yolu, acil durumlarda kullanılacak ya da yangınla mücadele amaçlı ekipmanı belirten ve benzeri işaret levhalarının biçim ve renkleri bölüm 3’te verilmiştir.

1.2. Piktogramlar mümkün olduğunca yalın olacak ve sadece temel ayrıntıları içerecektir.

1.3. Aynı anlamı veriyorsa ve yapılan değişiklik ya da düzenleme anlamını belirsiz hale getirmeyecekse, kullanılan piktogramlar bölüm 3’te belirtilenlerden biraz farklı ya da daha ayrıntılı olabilir.

1.4. İşaret levhaları kullanıldıkları ortama uygun, darbeye ve hava koşullarına dayanıklı malzemeden yapılacaktır.

1.5. İşaret levhalarının boyutları ile kolorimetrik ve fotometrik özellikleri, bunların kolayca görülebilir ve anlaşılabilir olmalarını sağlayacaktır.

2. Kullanım koşulları

2.1. İşaret levhaları özel bir tehlike olan yerlerin ve tehlikeli cisimlerin hemen yakınına, genel tehlike olan yerlerin girişine, engeller dikkate alınarak, görüş seviyesine uygun yükseklik ve konumda, iyi aydınlatılmış, erişimi kolay ve görünür bir şekilde yerleştirilecektir. Doğal ışığın zayıf olduğu yerlerde fluoresan renkler, reflektör malzeme veya yapay aydınlatma kullanılacaktır.

2.2. İşaret levhasının gösterdiği durum ortadan kalktığında, işaret levhası da kaldırılacaktır.

3. Kullanılacak İşaret Levhaları

Yasaklayıcı İşaretler

Yasaklayıcı işaret
 • Daire biçiminde
 • Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi (kırmızı kısımlar işaret alanının en az %35’ini kapsayacaktır)


Uyarı İşaretleri

Uyarı işareti
 • Üçgen şeklinde
 • Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve (sarı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Emredici İşaretler

Emredici işaret
 • Daire biçiminde
 • Mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Acil Çıkış ve İlkyardım İşaretleri

Acil çıkış işareti
 • Dikdörtgen veya kare biçiminde
 • Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Yangınla Mücadele İşaretleri

Yangınla mücadele işareti
 • Dikdörtgen veya kare biçiminde
 • Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram (kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)