%100 Güvenli Alışveriş

Talimatlar

Personel Hijyen Talimatı - Uyarı Tabelası
Personel Hijyen Talimatı - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 13099
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Çevre Temizlik Sağlık Levhaları
Gaz Maskesi Kullanırken - Uyarı Tabelası
Gaz Maskesi Kullanırken - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 17059
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İş Güvenliği Levhaları
Yük Vinci Kullanma Talimatı
Yük Vinci Kullanma Talimatı
Ürün Kodu : 16005
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İş Makinesi Asansör Levhaları
Yangın Doğru-Yanlış Şeması
Yangın Doğru-Yanlış Şeması
Ürün Kodu : 21184
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yangın Levhaları

Yangın Talimatı
Yangın Talimatı
Ürün Kodu : 21183
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yangın Levhaları
Tehlikeli Madde Bilgi Tablosu - Uyarı Levhası
Tehlikeli Madde Bilgi Tablosu - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 19090
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Bilgilendirme Levhaları
Güvenlik İşaretleri ve Anlamları - Uyarı Levhası
Güvenlik İşaretleri ve Anlamları - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 19091
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Bilgilendirme Levhaları
Asansör Talimatı
Asansör Talimatı
Ürün Kodu : 16006
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İş Makinesi Asansör Levhaları

Forklift Kullanma Talimatı
Forklift Kullanma Talimatı
Ürün Kodu : 16001
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İş Makinesi Asansör Levhaları
Kurtarma Ekibi Talimatı
Kurtarma Ekibi Talimatı
Ürün Kodu : 11027
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İlk Yardım Levhaları
Acil Durum Ekipleri Görev Talimatları ADA
Acil Durum Ekipleri Görev Talimatları ADA
Ürün Kodu : 11025
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İlk Yardım Levhaları
Acil Çıkış Talimatı
Acil Çıkış Talimatı
Ürün Kodu : 11026
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İlk Yardım Levhaları

23.12.2003 / 25325 Nolu GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ

İŞARET LEVHALARIYLA İLGİLİ ASGARİ GEREKLER Göster / Gizle

1. Temel nitelikler

1.1. Kendi özel amaçlarına göre; yasaklama, uyarı, emir, kaçış yolu, acil durumlarda kullanılacak ya da yangınla mücadele amaçlı ekipmanı belirten ve benzeri işaret levhalarının biçim ve renkleri bölüm 3’te verilmiştir.

1.2. Piktogramlar mümkün olduğunca yalın olacak ve sadece temel ayrıntıları içerecektir.

1.3. Aynı anlamı veriyorsa ve yapılan değişiklik ya da düzenleme anlamını belirsiz hale getirmeyecekse, kullanılan piktogramlar bölüm 3’te belirtilenlerden biraz farklı ya da daha ayrıntılı olabilir.

1.4. İşaret levhaları kullanıldıkları ortama uygun, darbeye ve hava koşullarına dayanıklı malzemeden yapılacaktır.

1.5. İşaret levhalarının boyutları ile kolorimetrik ve fotometrik özellikleri, bunların kolayca görülebilir ve anlaşılabilir olmalarını sağlayacaktır.

2. Kullanım koşulları

2.1. İşaret levhaları özel bir tehlike olan yerlerin ve tehlikeli cisimlerin hemen yakınına, genel tehlike olan yerlerin girişine, engeller dikkate alınarak, görüş seviyesine uygun yükseklik ve konumda, iyi aydınlatılmış, erişimi kolay ve görünür bir şekilde yerleştirilecektir. Doğal ışığın zayıf olduğu yerlerde fluoresan renkler, reflektör malzeme veya yapay aydınlatma kullanılacaktır.

2.2. İşaret levhasının gösterdiği durum ortadan kalktığında, işaret levhası da kaldırılacaktır.

3. Kullanılacak İşaret Levhaları

Yasaklayıcı İşaretler

Yasaklayıcı işaret
  • Daire biçiminde
  • Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi (kırmızı kısımlar işaret alanının en az %35’ini kapsayacaktır)


Uyarı İşaretleri

Uyarı işareti
  • Üçgen şeklinde
  • Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve (sarı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Emredici İşaretler

Emredici işaret
  • Daire biçiminde
  • Mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Acil Çıkış ve İlkyardım İşaretleri

Acil çıkış işareti
  • Dikdörtgen veya kare biçiminde
  • Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Yangınla Mücadele İşaretleri

Yangınla mücadele işareti
  • Dikdörtgen veya kare biçiminde
  • Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram (kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)