%100 Güvenli Alışveriş

Tehlike Levhaları

- 1 - 2
Tehlike Dikkat İşareti
Tehlike Dikkat İşareti
Ürün Kodu : 2001
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tehlike Levhaları
Patlayıcı Madde ve Yüksek Isı - Uyarı Levhası
Patlayıcı Madde ve Yüksek Isı - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 2002
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tehlike Levhaları
Oksitleyici Madde - Uyarı Levhası
Oksitleyici Madde - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 2003
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tehlike Levhaları
Asılı Yük - Uyarı Levhası
Asılı Yük - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 2005
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tehlike Levhaları

Patlayıcı Madde - Uyarı Levhası
Patlayıcı Madde - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 2006
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tehlike Levhaları
Patlayıcı Madde - Uyarı Levhası
Patlayıcı Madde - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 2007
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tehlike Levhaları
Basınçlı Tüp - Uyarı Levhası
Basınçlı Tüp - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 2008
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tehlike Levhaları
Dikkat - Akümülatörler - Uyarı Levhası
Dikkat - Akümülatörler - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 2009
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tehlike Levhaları

Ölüm Tehlikesi - Uyarı Levhası
Ölüm Tehlikesi - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 2011
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tehlike Levhaları
Dikkat - Topraklama - Uyarı Levhası
Dikkat - Topraklama - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 2013
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tehlike Levhaları
Lazer Işını Tehlikesi - Uyarı Levhası
Lazer Işını Tehlikesi - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 2014
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tehlike Levhaları
Dikkat - Işın Tehlikesi - Uyarı Levhası
Dikkat - Işın Tehlikesi - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 2016
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tehlike Levhaları

Dikkat - İyonlayıcı Radyasyon - Uyarı Levhası
Dikkat - İyonlayıcı Radyasyon - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 2017
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tehlike Levhaları
Dikkat - Yüksek Sıcaklık Tehlikesi (Katı) - Uyarı Levhası
Dikkat - Yüksek Sıcaklık Tehlikesi (Katı) - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 2018
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tehlike Levhaları
Dikkat - Yüksek Sıcaklık Tehlikesi (Sıvı) - Uyarı Levhası
Dikkat - Yüksek Sıcaklık Tehlikesi (Sıvı) - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 2019
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tehlike Levhaları
Düşük Sıcaklık - Uyarı Levhası
Düşük Sıcaklık - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 2020
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tehlike Levhaları

Dikkat - Yüksek Isı - Uyarı Levhası
Dikkat - Yüksek Isı - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 2021
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tehlike Levhaları
Kuvvetli Manyetik Alan - Uyarı Levhası
Kuvvetli Manyetik Alan - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 2022
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tehlike Levhaları
Dikkat - Bakım Var - Uyarı Levhası
Dikkat - Bakım Var - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 2023
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tehlike Levhaları
Dönen Kayışlara Dikkat Et - Uyarı Levhası
Dönen Kayışlara Dikkat Et - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 2024
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Tehlike Levhaları
- 1 - 2

23.12.2003 / 25325 Nolu GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ

İŞARET LEVHALARIYLA İLGİLİ ASGARİ GEREKLER Göster / Gizle

1. Temel nitelikler

1.1. Kendi özel amaçlarına göre; yasaklama, uyarı, emir, kaçış yolu, acil durumlarda kullanılacak ya da yangınla mücadele amaçlı ekipmanı belirten ve benzeri işaret levhalarının biçim ve renkleri bölüm 3’te verilmiştir.

1.2. Piktogramlar mümkün olduğunca yalın olacak ve sadece temel ayrıntıları içerecektir.

1.3. Aynı anlamı veriyorsa ve yapılan değişiklik ya da düzenleme anlamını belirsiz hale getirmeyecekse, kullanılan piktogramlar bölüm 3’te belirtilenlerden biraz farklı ya da daha ayrıntılı olabilir.

1.4. İşaret levhaları kullanıldıkları ortama uygun, darbeye ve hava koşullarına dayanıklı malzemeden yapılacaktır.

1.5. İşaret levhalarının boyutları ile kolorimetrik ve fotometrik özellikleri, bunların kolayca görülebilir ve anlaşılabilir olmalarını sağlayacaktır.

2. Kullanım koşulları

2.1. İşaret levhaları özel bir tehlike olan yerlerin ve tehlikeli cisimlerin hemen yakınına, genel tehlike olan yerlerin girişine, engeller dikkate alınarak, görüş seviyesine uygun yükseklik ve konumda, iyi aydınlatılmış, erişimi kolay ve görünür bir şekilde yerleştirilecektir. Doğal ışığın zayıf olduğu yerlerde fluoresan renkler, reflektör malzeme veya yapay aydınlatma kullanılacaktır.

2.2. İşaret levhasının gösterdiği durum ortadan kalktığında, işaret levhası da kaldırılacaktır.

3. Kullanılacak İşaret Levhaları

Yasaklayıcı İşaretler

Yasaklayıcı işaret
 • Daire biçiminde
 • Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi (kırmızı kısımlar işaret alanının en az %35’ini kapsayacaktır)


Uyarı İşaretleri

Uyarı işareti
 • Üçgen şeklinde
 • Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve (sarı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Emredici İşaretler

Emredici işaret
 • Daire biçiminde
 • Mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Acil Çıkış ve İlkyardım İşaretleri

Acil çıkış işareti
 • Dikdörtgen veya kare biçiminde
 • Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Yangınla Mücadele İşaretleri

Yangınla mücadele işareti
 • Dikdörtgen veya kare biçiminde
 • Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram (kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)