%100 Güvenli Alışveriş

Trafik Levhaları

Park Etmeyiniz Dikkat Levhası
Park Etmeyiniz Dikkat Levhası
Ürün Kodu : 1080
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yasak Levhaları
Park Yeri - Uyarı Levhası
Park Yeri - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 1081
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Trafik Levhaları
Taşıt Giremez - Uyarı Levhası
Taşıt Giremez - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 1082
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Trafik Levhaları
Taşıt Trafiğine Kapalı Yol - Uyarı Levhası
Taşıt Trafiğine Kapalı Yol - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 1083
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Trafik Levhaları

Dur - Uyarı Levhası
Dur - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 1084
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Trafik Levhaları
Azami Yükseklik - Uyarı Levhası
Azami Yükseklik - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 1085
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Trafik Levhaları
Azami Yükseklik - Uyarı Levhası
Azami Yükseklik - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 1086
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Trafik Levhaları
Azami Hız - Uyarı Levhası
Azami Hız - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 1089
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Trafik Levhaları

Azami Hız - Uyarı Levhası
Azami Hız - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 1090
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Trafik Levhaları
Azami Hız - Uyarı Levhası
Azami Hız - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 1091
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Trafik Levhaları
Azami Hız - Uyarı Levhası
Azami Hız - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 1092
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Trafik Levhaları
Azami Hız - Uyarı Levhası
Azami Hız - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 1093
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Trafik Levhaları

Azami Hız - Uyarı Levhası
Azami Hız - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 1094
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Trafik Levhaları
Alkollü Araç Kullanma - Uyarı Levhası
Alkollü Araç Kullanma - Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 1095
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Trafik Levhaları

23.12.2003 / 25325 Nolu GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ

İŞARET LEVHALARIYLA İLGİLİ ASGARİ GEREKLER Göster / Gizle

1. Temel nitelikler

1.1. Kendi özel amaçlarına göre; yasaklama, uyarı, emir, kaçış yolu, acil durumlarda kullanılacak ya da yangınla mücadele amaçlı ekipmanı belirten ve benzeri işaret levhalarının biçim ve renkleri bölüm 3’te verilmiştir.

1.2. Piktogramlar mümkün olduğunca yalın olacak ve sadece temel ayrıntıları içerecektir.

1.3. Aynı anlamı veriyorsa ve yapılan değişiklik ya da düzenleme anlamını belirsiz hale getirmeyecekse, kullanılan piktogramlar bölüm 3’te belirtilenlerden biraz farklı ya da daha ayrıntılı olabilir.

1.4. İşaret levhaları kullanıldıkları ortama uygun, darbeye ve hava koşullarına dayanıklı malzemeden yapılacaktır.

1.5. İşaret levhalarının boyutları ile kolorimetrik ve fotometrik özellikleri, bunların kolayca görülebilir ve anlaşılabilir olmalarını sağlayacaktır.

2. Kullanım koşulları

2.1. İşaret levhaları özel bir tehlike olan yerlerin ve tehlikeli cisimlerin hemen yakınına, genel tehlike olan yerlerin girişine, engeller dikkate alınarak, görüş seviyesine uygun yükseklik ve konumda, iyi aydınlatılmış, erişimi kolay ve görünür bir şekilde yerleştirilecektir. Doğal ışığın zayıf olduğu yerlerde fluoresan renkler, reflektör malzeme veya yapay aydınlatma kullanılacaktır.

2.2. İşaret levhasının gösterdiği durum ortadan kalktığında, işaret levhası da kaldırılacaktır.

3. Kullanılacak İşaret Levhaları

Yasaklayıcı İşaretler

Yasaklayıcı işaret
  • Daire biçiminde
  • Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi (kırmızı kısımlar işaret alanının en az %35’ini kapsayacaktır)


Uyarı İşaretleri

Uyarı işareti
  • Üçgen şeklinde
  • Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve (sarı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Emredici İşaretler

Emredici işaret
  • Daire biçiminde
  • Mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Acil Çıkış ve İlkyardım İşaretleri

Acil çıkış işareti
  • Dikdörtgen veya kare biçiminde
  • Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Yangınla Mücadele İşaretleri

Yangınla mücadele işareti
  • Dikdörtgen veya kare biçiminde
  • Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram (kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)