%100 Güvenli Alışveriş

İş Güvenliği Levhaları

- 1 - 234567
Tehlike Uzak Dur İş Güvenliği Levhası
Tehlike Uzak Dur İş Güvenliği Levhası
Ürün Kodu : 17001
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İş Güvenliği Levhaları
Tehlike Kapalı Tutun İş Güvenliği Levhası
Tehlike Kapalı Tutun İş Güvenliği Levhası
Ürün Kodu : 17002
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İş Güvenliği Levhaları
Tehlike Açık Tutun İş Güvenliği Levhası
Tehlike Açık Tutun İş Güvenliği Levhası
Ürün Kodu : 17003
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İş Güvenliği Levhaları
Tehlike Dışarıda Kal İş Güvenliği Levhası
Tehlike Dışarıda Kal İş Güvenliği Levhası
Ürün Kodu : 17004
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İş Güvenliği Levhaları

Tehlike Kullanmadan Önce Teknik Özelliklerini Oku İş Güvenliği Levhası
Tehlike Kullanmadan Önce Teknik Özelliklerini Oku İş Güvenliği Levhası
Ürün Kodu : 17005
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İş Güvenliği Levhaları
Dikkat Güvenlik İşaretlerinin Yerini Değiştirme İş Güvenliği Levhası
Dikkat Güvenlik İşaretlerinin Yerini Değiştirme İş Güvenliği Levhası
Ürün Kodu : 17006
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İş Güvenliği Levhaları
Dikkat Yaklaşma İş Güvenliği Levhası
Dikkat Yaklaşma İş Güvenliği Levhası
Ürün Kodu : 17007
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İş Güvenliği Levhaları
Dikkat Açmayın Tehlikelidir İş Güvenliği Levhası
Dikkat Açmayın Tehlikelidir İş Güvenliği Levhası
Ürün Kodu : 17008
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İş Güvenliği Levhaları

Dikkat Uçurum İş Güvenliği Levhası
Dikkat Uçurum İş Güvenliği Levhası
Ürün Kodu : 17009
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İş Güvenliği Levhaları
Dikkat Tehlike Var İş Güvenliği Levhası
Dikkat Tehlike Var İş Güvenliği Levhası
Ürün Kodu : 17010
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İş Güvenliği Levhaları
Uyarı Tehlike Dur İş Güvenliği Levhası
Uyarı Tehlike Dur İş Güvenliği Levhası
Ürün Kodu : 17011
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İş Güvenliği Levhaları
İnşaat Alanı Uyarı Levhası
İnşaat Alanı Uyarı Levhası
Ürün Kodu : 17012
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İş Güvenliği Levhaları

Uyarı Yetkisiz Personel Yaklaşma İş Güvenliği Levhası
Uyarı Yetkisiz Personel Yaklaşma İş Güvenliği Levhası
Ürün Kodu : 17013
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İş Güvenliği Levhaları
Dikkat Güvenlik Limiti İş Güvenliği Levhası
Dikkat Güvenlik Limiti İş Güvenliği Levhası
Ürün Kodu : 17014
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İş Güvenliği Levhaları
Dikkat Oksijen Yetersizliği İş Güvenliği Levhası
Dikkat Oksijen Yetersizliği İş Güvenliği Levhası
Ürün Kodu : 17015
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İş Güvenliği Levhaları
Dikkat Önlemek Ödemekten Ucuzdur İş Güvenliği Levhası
Dikkat Önlemek Ödemekten Ucuzdur İş Güvenliği Levhası
Ürün Kodu : 17016
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İş Güvenliği Levhaları

Dikkat Çocuklardan Aileleri Sorumludur İş Güvenliği Levhası
Dikkat Çocuklardan Aileleri Sorumludur İş Güvenliği Levhası
Ürün Kodu : 17017
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İş Güvenliği Levhaları
Dikkat Kaynak Var İş Güvenliği Levhası
Dikkat Kaynak Var İş Güvenliği Levhası
Ürün Kodu : 17018
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İş Güvenliği Levhaları
Uyarı Tehlikeli Bölge İş Güvenliği Levhası
Uyarı Tehlikeli Bölge İş Güvenliği Levhası
Ürün Kodu : 17019
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İş Güvenliği Levhaları
Dikkat Bu Alanda Yenilmez İçilmez İş Güvenliği Levhası
Dikkat Bu Alanda Yenilmez İçilmez İş Güvenliği Levhası
Ürün Kodu : 17020
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
İş Güvenliği Levhaları
- 1 - 234567

23.12.2003 / 25325 Nolu GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ

İŞARET LEVHALARIYLA İLGİLİ ASGARİ GEREKLER Göster / Gizle

1. Temel nitelikler

1.1. Kendi özel amaçlarına göre; yasaklama, uyarı, emir, kaçış yolu, acil durumlarda kullanılacak ya da yangınla mücadele amaçlı ekipmanı belirten ve benzeri işaret levhalarının biçim ve renkleri bölüm 3’te verilmiştir.

1.2. Piktogramlar mümkün olduğunca yalın olacak ve sadece temel ayrıntıları içerecektir.

1.3. Aynı anlamı veriyorsa ve yapılan değişiklik ya da düzenleme anlamını belirsiz hale getirmeyecekse, kullanılan piktogramlar bölüm 3’te belirtilenlerden biraz farklı ya da daha ayrıntılı olabilir.

1.4. İşaret levhaları kullanıldıkları ortama uygun, darbeye ve hava koşullarına dayanıklı malzemeden yapılacaktır.

1.5. İşaret levhalarının boyutları ile kolorimetrik ve fotometrik özellikleri, bunların kolayca görülebilir ve anlaşılabilir olmalarını sağlayacaktır.

2. Kullanım koşulları

2.1. İşaret levhaları özel bir tehlike olan yerlerin ve tehlikeli cisimlerin hemen yakınına, genel tehlike olan yerlerin girişine, engeller dikkate alınarak, görüş seviyesine uygun yükseklik ve konumda, iyi aydınlatılmış, erişimi kolay ve görünür bir şekilde yerleştirilecektir. Doğal ışığın zayıf olduğu yerlerde fluoresan renkler, reflektör malzeme veya yapay aydınlatma kullanılacaktır.

2.2. İşaret levhasının gösterdiği durum ortadan kalktığında, işaret levhası da kaldırılacaktır.

3. Kullanılacak İşaret Levhaları

Yasaklayıcı İşaretler

Yasaklayıcı işaret
  • Daire biçiminde
  • Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi (kırmızı kısımlar işaret alanının en az %35’ini kapsayacaktır)


Uyarı İşaretleri

Uyarı işareti
  • Üçgen şeklinde
  • Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve (sarı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Emredici İşaretler

Emredici işaret
  • Daire biçiminde
  • Mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Acil Çıkış ve İlkyardım İşaretleri

Acil çıkış işareti
  • Dikdörtgen veya kare biçiminde
  • Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Yangınla Mücadele İşaretleri

Yangınla mücadele işareti
  • Dikdörtgen veya kare biçiminde
  • Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram (kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)