%100 Güvenli Alışveriş

Kapı İsimlikleri

- 1 - 2345678910

Kapı İsimlikleri Kullanım Seçenekleri

 • Pleksi malzeme 3 mm + dekoratif vidalı
  Ebat (en x boy) : 35 cm x 17 cm

 • Bombeli Alüminyum
  Ebat (en x boy) : 25 cm x 9 cm

 • Uygun fiyatlı 3 mm PVC
  Ebat (en x boy) : 35 cm x 17 cm

 • Kanallı Alüminyum
  Ebat (en x boy) : 25 cm x 8 cm veya 25 cm x 16 cm
Açık Ambar Yazılı Kapı İsimliği
Açık Ambar Yazılı Kapı İsimliği
Ürün Kodu : 20001
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kapı İsimlikleri
Açık Stok Alanı Yazılı Kapı İsimliği
Açık Stok Alanı Yazılı Kapı İsimliği
Ürün Kodu : 20002
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kapı İsimlikleri
Akaryakıt İstasyonu Yazılı Kapı İsimliği
Akaryakıt İstasyonu Yazılı Kapı İsimliği
Ürün Kodu : 20003
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kapı İsimlikleri
Ambar Yazılı Kapı İsimliği
Ambar Yazılı Kapı İsimliği
Ürün Kodu : 20004
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kapı İsimlikleri

Ana Giriş Yazılı Kapı İsimliği
Ana Giriş Yazılı Kapı İsimliği
Ürün Kodu : 20005
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kapı İsimlikleri
AR-GE Yazılı Kapı İsimliği
AR-GE Yazılı Kapı İsimliği
Ürün Kodu : 20006
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kapı İsimlikleri
Arşiv Yazılı Kapı İsimliği
Arşiv Yazılı Kapı İsimliği
Ürün Kodu : 20007
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kapı İsimlikleri
A-Sistem Enerjisi Yazılı Kapı İsimliği
A-Sistem Enerjisi Yazılı Kapı İsimliği
Ürün Kodu : 20008
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kapı İsimlikleri

Ambalaj Yazılı Kapı İsimliği
Ambalaj Yazılı Kapı İsimliği
Ürün Kodu : 20009
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kapı İsimlikleri
Ambar Sevk Yazılı Kapı İsimliği
Ambar Sevk Yazılı Kapı İsimliği
Ürün Kodu : 20010
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kapı İsimlikleri
Ambar Sorumlusu Yazılı Kapı İsimliği
Ambar Sorumlusu Yazılı Kapı İsimliği
Ürün Kodu : 20011
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kapı İsimlikleri
Ana Ambar Yazılı Kapı İsimliği
Ana Ambar Yazılı Kapı İsimliği
Ürün Kodu : 20012
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kapı İsimlikleri

Ana Şalter Yazılı Kapı İsimliği
Ana Şalter Yazılı Kapı İsimliği
Ürün Kodu : 20013
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kapı İsimlikleri
Asansör Yazılı Kapı İsimliği
Asansör Yazılı Kapı İsimliği
Ürün Kodu : 20014
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kapı İsimlikleri
Atık Alanı Yazılı Kapı İsimliği
Atık Alanı Yazılı Kapı İsimliği
Ürün Kodu : 20015
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kapı İsimlikleri
Atık Kağıt Yazılı Kapı İsimliği
Atık Kağıt Yazılı Kapı İsimliği
Ürün Kodu : 20016
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kapı İsimlikleri

Atık Su Yazılı Kapı İsimliği
Atık Su Yazılı Kapı İsimliği
Ürün Kodu : 20017
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kapı İsimlikleri
Atölye Yazılı Kapı İsimliği
Atölye Yazılı Kapı İsimliği
Ürün Kodu : 20018
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kapı İsimlikleri
Arıtma Tesisi Yazılı Kapı İsimliği
Arıtma Tesisi Yazılı Kapı İsimliği
Ürün Kodu : 20019
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kapı İsimlikleri
Bakım Atölyesi Yazılı Kapı İsimliği
Bakım Atölyesi Yazılı Kapı İsimliği
Ürün Kodu : 20020
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Kapı İsimlikleri
- 1 - 2345678910

23.12.2003 / 25325 Nolu GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ

İŞARET LEVHALARIYLA İLGİLİ ASGARİ GEREKLER Göster / Gizle

1. Temel nitelikler

1.1. Kendi özel amaçlarına göre; yasaklama, uyarı, emir, kaçış yolu, acil durumlarda kullanılacak ya da yangınla mücadele amaçlı ekipmanı belirten ve benzeri işaret levhalarının biçim ve renkleri bölüm 3’te verilmiştir.

1.2. Piktogramlar mümkün olduğunca yalın olacak ve sadece temel ayrıntıları içerecektir.

1.3. Aynı anlamı veriyorsa ve yapılan değişiklik ya da düzenleme anlamını belirsiz hale getirmeyecekse, kullanılan piktogramlar bölüm 3’te belirtilenlerden biraz farklı ya da daha ayrıntılı olabilir.

1.4. İşaret levhaları kullanıldıkları ortama uygun, darbeye ve hava koşullarına dayanıklı malzemeden yapılacaktır.

1.5. İşaret levhalarının boyutları ile kolorimetrik ve fotometrik özellikleri, bunların kolayca görülebilir ve anlaşılabilir olmalarını sağlayacaktır.

2. Kullanım koşulları

2.1. İşaret levhaları özel bir tehlike olan yerlerin ve tehlikeli cisimlerin hemen yakınına, genel tehlike olan yerlerin girişine, engeller dikkate alınarak, görüş seviyesine uygun yükseklik ve konumda, iyi aydınlatılmış, erişimi kolay ve görünür bir şekilde yerleştirilecektir. Doğal ışığın zayıf olduğu yerlerde fluoresan renkler, reflektör malzeme veya yapay aydınlatma kullanılacaktır.

2.2. İşaret levhasının gösterdiği durum ortadan kalktığında, işaret levhası da kaldırılacaktır.

3. Kullanılacak İşaret Levhaları

Yasaklayıcı İşaretler

Yasaklayıcı işaret
 • Daire biçiminde
 • Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi (kırmızı kısımlar işaret alanının en az %35’ini kapsayacaktır)


Uyarı İşaretleri

Uyarı işareti
 • Üçgen şeklinde
 • Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve (sarı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Emredici İşaretler

Emredici işaret
 • Daire biçiminde
 • Mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Acil Çıkış ve İlkyardım İşaretleri

Acil çıkış işareti
 • Dikdörtgen veya kare biçiminde
 • Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Yangınla Mücadele İşaretleri

Yangınla mücadele işareti
 • Dikdörtgen veya kare biçiminde
 • Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram (kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)