%100 Güvenli Alışveriş

Yangın Levhaları

- 1 - 23456789

Yangın Levhaları Standart Kullanımı

 • Fosforlu (aydınlıkta ışığı depolayan, karanlıkta yansıtan) Folyo
Fosforlu folyolar , gelen ışık enerjisini emerek depo eder, aydınlatma olmadığında ise kademeli olarak yansıtır. Doğal ve suni aydınlatma kaynakları bu malzeme için şarj görevi yapar. Aydınlatmanın yapılamadığı acil durumlarda insanların karanlıkta yangın malzemelerini bulabilmelerini sağlar.

Yangın Dolabı Levhası
Yangın Dolabı Levhası
Ürün Kodu : 21003
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yangın Levhaları
Yangın Söndürücü Levhası
Yangın Söndürücü Levhası
Ürün Kodu : 21004
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yangın Levhaları
Yangın Telefonu Levhası
Yangın Telefonu Levhası
Ürün Kodu : 21005
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yangın Levhaları
Yangın Merdiveni Levhası
Yangın Merdiveni Levhası
Ürün Kodu : 21006
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yangın Levhaları

Yangın Alarm Butonu Levhası
Yangın Alarm Butonu Levhası
Ürün Kodu : 21007
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yangın Levhaları
Yangın Alarmı Levhası
Yangın Alarmı Levhası
Ürün Kodu : 21008
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yangın Levhaları
Köpüklü Yangın Söndürücü Levhası
Köpüklü Yangın Söndürücü Levhası
Ürün Kodu : 21009
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yangın Levhaları
Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürücü Levhası
Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürücü Levhası
Ürün Kodu : 21010
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yangın Levhaları

Yangın Alarmı Levhası
Yangın Alarmı Levhası
Ürün Kodu : 21011
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yangın Levhaları
Yangın Alarmı Levhası
Yangın Alarmı Levhası
Ürün Kodu : 21012
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yangın Levhaları
Yangın Hidrantı Levhası
Yangın Hidrantı Levhası
Ürün Kodu : 21013
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yangın Levhaları
Yangın Dolabı Levhası
Yangın Dolabı Levhası
Ürün Kodu : 21014
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yangın Levhaları

Yangın Merdiveni Levhası
Yangın Merdiveni Levhası
Ürün Kodu : 21015
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yangın Levhaları
Yangın Telefonu Levhası
Yangın Telefonu Levhası
Ürün Kodu : 21016
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yangın Levhaları
Yangın Alarm Butonu Levhası
Yangın Alarm Butonu Levhası
Ürün Kodu : 21017
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yangın Levhaları
Yangın Söndürücü Levhası
Yangın Söndürücü Levhası
Ürün Kodu : 21018
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yangın Levhaları

Köpüklü Yangın Söndürücü Levhası
Köpüklü Yangın Söndürücü Levhası
Ürün Kodu : 21019
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yangın Levhaları
Karbondioksitli Yangın Söndürücü Levhası
Karbondioksitli Yangın Söndürücü Levhası
Ürün Kodu : 21020
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yangın Levhaları
Sulu Yangın Söndürücü - Uyarı Tabelası
Sulu Yangın Söndürücü - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 21021
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yangın Levhaları
Yangın Söndürücü - Uyarı Tabelası
Yangın Söndürücü - Uyarı Tabelası
Ürün Kodu : 21022
Fiyat için   >>> Sepete Ekle
Yangın Levhaları
- 1 - 23456789

23.12.2003 / 25325 Nolu GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ

İŞARET LEVHALARIYLA İLGİLİ ASGARİ GEREKLER Göster / Gizle

1. Temel nitelikler

1.1. Kendi özel amaçlarına göre; yasaklama, uyarı, emir, kaçış yolu, acil durumlarda kullanılacak ya da yangınla mücadele amaçlı ekipmanı belirten ve benzeri işaret levhalarının biçim ve renkleri bölüm 3’te verilmiştir.

1.2. Piktogramlar mümkün olduğunca yalın olacak ve sadece temel ayrıntıları içerecektir.

1.3. Aynı anlamı veriyorsa ve yapılan değişiklik ya da düzenleme anlamını belirsiz hale getirmeyecekse, kullanılan piktogramlar bölüm 3’te belirtilenlerden biraz farklı ya da daha ayrıntılı olabilir.

1.4. İşaret levhaları kullanıldıkları ortama uygun, darbeye ve hava koşullarına dayanıklı malzemeden yapılacaktır.

1.5. İşaret levhalarının boyutları ile kolorimetrik ve fotometrik özellikleri, bunların kolayca görülebilir ve anlaşılabilir olmalarını sağlayacaktır.

2. Kullanım koşulları

2.1. İşaret levhaları özel bir tehlike olan yerlerin ve tehlikeli cisimlerin hemen yakınına, genel tehlike olan yerlerin girişine, engeller dikkate alınarak, görüş seviyesine uygun yükseklik ve konumda, iyi aydınlatılmış, erişimi kolay ve görünür bir şekilde yerleştirilecektir. Doğal ışığın zayıf olduğu yerlerde fluoresan renkler, reflektör malzeme veya yapay aydınlatma kullanılacaktır.

2.2. İşaret levhasının gösterdiği durum ortadan kalktığında, işaret levhası da kaldırılacaktır.

3. Kullanılacak İşaret Levhaları

Yasaklayıcı İşaretler

Yasaklayıcı işaret
 • Daire biçiminde
 • Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi (kırmızı kısımlar işaret alanının en az %35’ini kapsayacaktır)


Uyarı İşaretleri

Uyarı işareti
 • Üçgen şeklinde
 • Sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve (sarı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Emredici İşaretler

Emredici işaret
 • Daire biçiminde
 • Mavi zemin üzerine beyaz piktogram (mavi kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Acil Çıkış ve İlkyardım İşaretleri

Acil çıkış işareti
 • Dikdörtgen veya kare biçiminde
 • Yeşil zemin üzerine beyaz piktogram (yeşil kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)


Yangınla Mücadele İşaretleri

Yangınla mücadele işareti
 • Dikdörtgen veya kare biçiminde
 • Kırmızı zemin üzerine beyaz piktogram (kırmızı kısımlar işaret alanının en az % 50’sini kapsayacaktır)